SVETOVANJE

ADAPTACIJE, SANACIJE, REKONSTRUKCIJE

VEČ?

PROJEKTIRANJE

KAKO DO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

VEČ?

NADZOR

VSEH VRST GRADBENIH KONSTRUKCIJ

VEČ?

LEGALIZACIJA

PRIDOBITEV POTREBNIH DOKUMENTOV

VEČ?

REVIDIRANJE

VSEH VRST GRADBENIH KONSTRUKCIJ

VEČ?

Reference:

Zahtevni objekti

 • Velike dimenzije

 • Globoko temeljenje

 • Podkleteni za več kot 15 m

 • Pomembni vplivi na okolje

 • Potrebno gradbeno dovoljenje

Manj zahtevni objekti

 • Vsak objekt, ki ni uvrščen med zahtevne, nezahtevne ali enostavne objekte. Sem spadajo vse enostanovanjske oz. večstanovanske stavbe, katerih površina ne presega 2000 m² in so nižji od 25 m.

 • Potrebno gradbeno dovoljenje

Nezahtevni objekti

 • Objekti za lastne potrebe (drvarnica, steklenjak, uta, garaža,..)

 • Ograje, nižje od 2,2 m

 • Škarpe in podporni zidovi manjši od 1,5 m

 • Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti

 • NE smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture

 • Potrebno gradbeno dovoljenje (po poenostavljenem postopku)

Enostavni objekti

 • Objekti za lastne potrebe (drvarnica, steklenjak, uta, garaža,..)

 • Ograje, nižje od 2,2 m

 • Škarpe in podporni zidovi manjši od 1,5 m

 • Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti

 • NE smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture