SVETOVANJE

ADAPTACIJE, SANACIJE, REKONSTRUKCIJE

VEČ?

PROJEKTIRANJE

KAKO DO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

VEČ?

NADZOR

VSEH VRST GRADBENIH KONSTRUKCIJ

VEČ?

LEGALIZACIJA

PRIDOBITEV POTREBNIH DOKUMENTOV

VEČ?

REVIDIRANJE

VSEH VRST GRADBENIH KONSTRUKCIJ

VEČ?

PROGRAMSKA OPREMA

CELOVITE PROGRAMSKE REŠITVE

VEČ?

Reference:

Zahtevni objekti

 • Velike dimenzije

 • Globoko temeljenje

 • Podkleteni za več kot 15 m

 • Pomembni vplivi na okolje

 • Potrebno gradbeno dovoljenje

Manj zahtevni objekti

 • Vsak objekt, ki ni uvrščen med zahtevne, nezahtevne ali enostavne objekte. Sem spadajo vse enostanovanjske oz. večstanovanske stavbe, katerih površina ne presega 2000 m² in so nižji od 25 m.

 • Potrebno gradbeno dovoljenje

Nezahtevni objekti

 • Objekti za lastne potrebe (drvarnica, steklenjak, uta, garaža,..)

 • Ograje, nižje od 2,2 m

 • Škarpe in podporni zidovi manjši od 1,5 m

 • Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti

 • NE smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture

 • Potrebno gradbeno dovoljenje (po poenostavljenem postopku)

Enostavni objekti

 • Objekti za lastne potrebe (drvarnica, steklenjak, uta, garaža,..)

 • Ograje, nižje od 2,2 m

 • Škarpe in podporni zidovi manjši od 1,5 m

 • Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti

 • NE smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture