Revidiranje

revizijo projektne dokumentacije se preveri pravilnosti tistih sestavin projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, s katerimi se dokazuje ali bo objekt glede na svoj namen izpolnjeval bistvene zahteve, to je zahteve mehanske odpornosti in stabilnosti, varnosti pred požarom, zahteve higienske in zdravstvene zaščite in zaščite okolice, varnosti pri uporabi, zaščite pred hrupom ter varčevanja z energijo in ohranjanjem toplote.

Za opravljanje dejavnosti je treba izpolnjevati pogoje za odgovornega revidenta s področja ustrezne stroke. Tako v podjetju Probit d.o.o. izvajamo revizije vseh vrst projektov gradbenih konstrukcij.