Svetovanje

V podjetju Probit smo vam na voljo za vsa svetovanja v zvezi z rekonstrukcijo, adaptacijo in sanacijo objektov. Seveda pa v primeru rekonstrukcije objekta za vas izdelamo vso potrebno projektno dokumentacijo.

Rekonstrukcija objekta je po veljavni zakonodaji spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ter izvedejo druge njegove izboljšave, pri čemer pri stavbah ne gre za bistveno spremembo v zvezi z velikostjo, če se njena prostornina ne spremeni za več kakor 10%.

Med takšna dela sodi podiranje sten, večanje odprtin, vgradnja večjih oken ali vrat, vgradnja armiranobetonskih plošč, spreminjanje lokacije stopnišč, poseganje v strešno konstrukcijo in podobno.

Skratka na kratko je rekonstrukcija kakršnokoli poseganje v nosilno konstrukcijo.

Za rekonstrukcijo objekta potrebujemo gradbeno dovoljenje!

Želite da vas pokličemo?